Сподели и разпечатай

color #000000
color #000000

Логистичен център на dm България отвори врати

На 29.11.2013г. официално бе открит новият логистичен център на dm България в община Елин Пелин. Това е поредната инвестиция на компанията, която се вписва в цялостната политика на концерна за ангажимент към устойчивото развитие. Ползите от нея бяха представени от Андрей Петров, ресорен ръководител отдел „Логистика и Експанзия”, Цонка Иванова, ресорен ръководител отдели „Маркетинг и Снабдяване”, както и прокурист на dm, и Анна Драганова, ресорен ръководител отдел „Администрация” и прокурист на dm България.


 

Новият склад на dm се подчинява на идеята за „зелена логистика“, което е част от общата грижа на dm за устойчиво развитие. При разработването на цялостната климатична и вентилационна инсталация на помещенията в склада е използвана термопомпена инсталация, която значително намалява разхода на електричество. LED-осветлението в цялата сграда също допринася за спестяването на енергия. Складовата техника е с гелови батерии, които са напълно безвредни за околната среда. По този начин dm следва световни стандарти в проектирането и управлението на сградата, допринасяйки за развитието в посока устойчивост и на региона като цяло.


 


 

Логистичният център на dm съществено допринася за развитието на икономиката в община  Елин Пелин чрез създаването на заетост на регионално ниво с разкриването на нови работни места. В разпределителния център към момента са наети над 30 човека, от които половината са от региона (Гара Елин Пелин, Елин Пелин, Мусачево, Равно поле). Инвестицията на dm като наемател и ползвател на склада е за над 1 000 000 лева.


 


 

Цонка Иванова представи основните предимства на склада за компаниите-партньори на dm, а именно оптимизиране на разходи за предварително складиране, за комисиониране на стоките по филиали и за транспорт. Разпределителният център е допълнителен гарант в цялата верига, който ще осигури на крайния потребител спокойствието, че търсените от него стоки ще са винаги на разположение във филиалната мрежа на dm.


 

„Чрез централизирането на логистиката ние ще облекчим ежедневието на служителите си, намалявайки драстично броят на ежедневните доставки. По този начин те ще имат повече време, което могат да отделят на клиентите ни. Това ни позволява също да гарантираме по-добра презентация на асортимента и по-малко липсващи наличности, което също е в полза на нашите клиенти. А в крайна сметка за нас най-важно е тяхното удовлетворение,” допълни Андрей Петров.

Допълнителна информация за dm 

Реализираният в Европа оборот от 7,69 млрд. евро за финансовата 2012/13 година е рекорден за концерна. Пропорционално бързо нараства и броят на служителите. В края на финансовата година, считано към 30 септември 2013 година, в 12-те европейски страни за dm работят  49 314 служители в 2 893 филиала на dm.  С прираст от 5% 11-те присъединени страни от ЦИЕ съумяват да повишат своя оборот до 1,848 млрд. евро.