Impressum

Информация 

Нашият отдел за обслужване на клиенти е на разположение при въпроси от Ваша страна.

Информация за наличността на определен асортимент артикули в даден филиал може да намерите тук на интернет-страницата ни, категория "dm Филиали".


 

Информация за фирмата: 

Адрес: 

1574 София
Ул.Никола Тесла Nо.5, ет.6
Тел. 00359 2 4210260
Факс 00359 2 4210261
E-Mail: info@dm-drogeriemarkt.bg

Общи условия за ползването на интернет-страницата 

В случай, че искате да осъществите достъп и да използвате интернет-страницата на дм България ЕООД, то Вие трябва да приемете изложените по-долу условията за ползване на нашата страница. В противен случай Вие нямате право да ползвате страницата ни. Моля да имате предвид, че със самия факт на ползване на интернет-страница на дм България ЕООД Вие приемате посочените условия.
 

1.     Авторски права: 

Съдържанието и структурата на интернет-страницата на дм България ЕООД са под защитата на авторското право. Всички наши права, дори и тези, които не са изрично упоменати в настоящите условия, са запазени. Вие имате право да разглеждате  и ползвате страницата на дм България ЕООД, както и да правите извадки само за Ваши лични нетърговски цели, доколкото това не противоречи на настоящите условия и не накърнява законни права и интереси на дружеството. Вие нямате право да нанасяте каквито и да е било промени по нашата страница.

Разпространяването и размножаването на информация и данни, по-специално употребата на текстове, части от текстове и снимков материал може да се използва само след изричното писмено съгласие на дм България ЕООД. Вие можете да огласявате информации от интернет-страницата на дм България ЕООД в средствата за масова информация, само ако коректно цитирате източника на информация.
Дружеството си запазва правото да редактира интернет-страницата си и да прекратява достъпа до нея по всяко време.

2.     Изключване на отговорността: 

дм България ЕООД не носи никаква отговорност за актуалността, коректността, пълнотата или качеството на предоставената информация и евентуални Ваши вреди от всякакъв вид, настъпили в резултат на ползването на информация. Всякакви Ваши претенции за носене на отговорност от страна на дм България ЕООД за настъпили преки и/или косвени вреди от материален и нематериален характер, които са причинени от използването или неизползването на предоставената информация, съотв. от използването на невярна или непълна информация, са изключени, доколкото това не противоречи на императивни разпоредби на българския закон.

3.     Защита на личните данни:

дм България ЕООД има право да събира и съхранява Ваши лични данни, които Вие сте предоставили доброволно, като спазва валидното българското законодателство относно защитата на личните данни на физическите лица. За да можете да използвате нашата интернет-страница, Вие трябва да приемете нашите условия относно защитата на личните данни.

4.     Препратки към външни интернет-страници: 

С цел Вашето улеснение е възможно нашата интернет-страница да съдържа препратки към външни интернет-страници, за които не важат тук описаните правила относно ползването и защитата на Вашите лични данни.

дм България ЕООД не носи отговорност по отношение съдържанието на интернет-страници, стопанисвани и оперирани от трети лица, нито по отношение защитата на личните Ви данни от страна на тези трети лица. Единствено собственикът на съответната интернет-страница носи отговорност за законността, пълнотата и точността съдържанието, както и за възникнали за Вас вреди вследствие на посещението и употребата на тези интернет-страници.