Сподели и разпечатай

color #000000
color #000000

Участвайте в нашата Facebook игра "Снимай се гримирана със 183 DAYS"


 

Приятели, време е за новата ни Facebook игра - "Снимай се гримирана със 183 DAYS" с период на провеждане от 12:00 часа на 01.10.2018 г. до 31.10.2018г. включително, която се провежда на официалната Facebook страница на "дм България” ЕООД.

Всяко лице, което отговоря на условията за участие и има желание да участва в Играта "Снимай се гримирана със 183 DAYS", следва да посети официалната Facebook страница на "дм България” ЕООД на адрес https://www.facebook.com/dmBulgaria, да отвори поста на играта и след това да качи в коментар към него своя портретна снимка в анфас, фокусирана върху лицето (моля вижте приложения пример), на която участничката е гримирана с продукти на марката 183 DAYS by trend IT UP:


 

В Играта може да бъде спечелен един велосипед по избор и подбор на Организатора. 

Повече информация за марката 183 DAYS by trend IT UP прочетете още тук >>.

Изтегляне

Правила за участие във Фейсбул игра "Снимай се гримирана със 183 DAYS"

PDF, 199KB