Сподели и разпечатай

color #000000
color #000000

Съвети при кандидатстване за работа

Документи за кандидатстване за работа

Една цялостна и пълна кандидатура се състои от следните части:

-         Мотивационно писмо 

-         Автобиография 

-         Актуална снимка /паспортен тип/ 

-         Документи /дипломи, сертификати, препоръки/ 

Ако изпращате кандидатурата си по пощата, особено ако кандидатствате за по-висока позиция, можете да направите папка с документите Ви за кандидатстване.

-         Винаги оформяйте своята кандидатура индивидуално, спрямо фирмата и позицията, за която кандидатствате. Избягвайте употребата на готови документи /като мотивационните писма, които могат да се вземат от Интернет и звучат прекалено клиширано/.

-         Когато обявата за дадена позиция е написана на чужд език, то е редно да подготвите и изпратите Вашата кандидатура – автобиография и мотивационно писмо на съответния език. Допълнителните документи за образование и квалификация, ако такива се изискват, не е необходимо да бъдат превеждани на съответния чужд език, освен ако това изрично не е посочено като изискване.

-         Опитайте се да предизвикате интерес със своята кандидатура. Разглеждащият документите Ви трябва да придобие впечатлението, още от Вашата кандидатура, че Вие сте правилният човек за обявената позиция.

-         Поддържайте Вашите документи и автобиография винаги актуални (напр. поставяйте винаги актуална дата във Вашето мотивационно писмо и автобиография, допълвайте нови данни в автобиографията си при настъпването на промяна в описаните обстоятелства в нея)

-         Подбирайте обявите, по които да кандидатствате, според Вашите интереси и желания, така че винаги да знаете и помните къде сте кандидатствали и в случай, че Ви се обадят за интервю, да сте наясно от къде и за коя позиция се обаждат и да покажете заинтересованост.

Мотивационното писмо: 

-         Когато кандидатствате за определено работно място, се позовете на обявата за него, като посочите точно за какво кандидатствате (референтен номер на позицията, ако е посочен такъв), от къде сте разбрали за обявената позиция;

-         Обяснете кратко и стегнато (максимално 1 страница) защо се кандидатирате за това място и защо смятате, че сте подходящият кандидат за него;

-         Внимавайте за правописни и граматически грешки.

Автобиография 

-         Структурирайте подробно и прегледно своята автобиография като посочите точните дати и организации от Вашето обучение и професионален опит, допълнителни курсове и квалификации, които притежавате;

-         Избягвайте да лъжете в посочените от Вас данни и факти, защото истината винаги може да излезе наяве.

 Документи 

-         Прибавете към Вашата кандидатура, когато това е необходимо и се изисква за позицията, за която кандидатствате, дипломи, свидетелства, сертификати, документи за посещавани семинари и допълнителна квалификация, препоръки от предишни работодатели или стажове – които да подкрепят данните от Вашата автобиография

-         Когато изпращате кандидатурата си по пощата, прилагайте само копия на документите, никога не изпращайте оригинални документи, тъй като те няма да Ви бъдат върнати