Сподели и разпечатай

color #000000
color #000000

Подарете радост с dm карта за подарък!

С dm картата за подарък Вие или картопритежателят може да се разплащате във всеки един dm филиал на територията на Република България, след като я заредите предварително.

dm Картата за подарък е валидна в срок до 2 (две)  години, считано от датата на закупуването й или съответно от датата на последното й зареждане. Ако до изтичането датата на валидност на картата, определена по реда на предходното изречение, не е изразходвана цялата налична сума по нея, след изтичането на валидността й неизползваната парична наличност, без значение на стойността й, не се олихвява и не се изплаща в брой на картопритежателя, а остава за сметка на dm България.


 

dm Картата за подарък може да бъде заредена със сума на минимална стойност 15 лева и на максимална стойност 200 лева. Информация за актуалната налична сума на dm картата за подарък картодържателят може да получи на каса във всеки един от dm филиалите на територията на Република България. Ако картодържателят твърди, че получената от страна на съответния филиал информация относно наличността по картата не е вярна или пълна, той има право да изпрати възражение до dm България на следния електронен адрес: info@dm-drogeriemarkt.bg. В срок от пет работни дни от получаването на възражението дм България ще изпрати на Картодържателя на електронния адрес, от който е получено възражението, пълна информация за направените зареждания и покупки с картата от датата на нейното първоначално активиране до датата на изготвянето на справката.

dm България не носи отговорност и не възстановява налична сума по картата, в случаите на нейното изгубване, кражба или повреждане по вина на картопритежателя.

dm Картата за подарък може да се ползва единствено и само в dm филиалите на територията на Република България.